Offentlig sektor - forbedringsarbeid som kommer oss alle til gode

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Systematisk Leanarbeid i offentlig sektor åpner for enorme muligheter til å øke kundeverdi og levere bedre tjenester for hele samfunnet vårt. I denne sesjonen forteller fire offentlige organisasjoner om hvor de er i sin Leanreise og deler sine erfaringer. I tillegg blir det en fasilitert lærings- og diskusjonsarena med høy takhøyde og lave skuldre der du vil kunne diskutere relevante temaer innen forbedringsarbeid i mindre grupper sammen med foredragsholderne og de andre deltagerne i sesjonen. Offentlig sektor er ikke konkurrenter, vi kan dele og lære av hverandre. Tema for sesjonen blir effektfulle metoder for å oppnå forbedringer og hvordan håndtere utfordringer på en god måte. Målet er du skal bli inspirert til å ta i bruk ideer og læringspunkter fra sesjonen i din egen arbeidshverdag.

Bidragsytere:
- SSB
- Bymiljøetaten i Oslo kommune
- Statens Vegvesen
- Skatteetaten

Abonner på vårt nyhetsbrev