Program Helsedagen

For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer den 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en del av årskonferansen. Her vil du møte helsepersonell som har arbeidet med praktiske forbedringsprosjekter innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri. I tillegg vil du møte en av lederne for Lean-arbeidet fra John Hopkins i USA - et av USA sine mest velrennomerte sykehus.

Radisson Blu Park Hotel 8.11.

Program helsedagen.

08:00-09:00          

Frokostseminar: "Lean i helse for dummies"
v/ Guri Aaserud Jordan og Anne Hydle (Oslo Universitetssykehus)

09:00-09:30

Oppmøte og registrering

09:30-10:30

Innledende foredrag: "Lean og ledelse innen psykiatrien i Syddanmark" 
v/Claus Thor (Region Syddanmark)

10:30-11:00

Pause

11:00-11:45

Sesjon I:"Samarbeid mellom sykehus og kommune – Samhandling i praksis skapte kontinuerlig forbedring og utvikling i begge organisasjoner" (Sande kommune og Drammen sykehus)

11:45-12:30

Sesjon II: "Bedre kvalitet i det gode pasientforløpet"
v/Anne Lyngroth (Grimstad kommune)

12:30-13:30

Lunsj

13:30-14:15

Sesjon III: "Det grønne korset - Visualisering og daglig involvering i pasientsikkerhet- og forbedringsarbeidet"
v/Johanna Costinger og Thomas Jørgensen Riiser (Oslo Universitetssykehus)

14:15-14:45

Pause

14:45-16:15

Avsluttende foredrag: Kontinuerlig forbedringsarbeid ved Johns Hopkins Medicine
v/Lisa Ishii (Johns Hopkins Medicine)

Abonner på vårt nyhetsbrev