Foredragsholdere

Kl 08:00-09:00
Frokostseminar: Lean i helse for dummies.

Kl 09:30-10:30
Innledende foredrag: Lean og ledelse innen psykiatrien i Syddanmark.

Kl 11:45-12:30
Sesjon II: Bedre kvalitet i det gode pasientforløp.

Kl 13:30-14:15
Sesjon III: Det grønne korset - Visualisering og daglig involvering i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeidet.

Kl 14:45-16:15
Avsluttende foredrag: Kontinuerlig forbedringsarbeid ved Johns Hopkins Medicine.

Abonner på vårt nyhetsbrev