Anne Lyngroth

Kl 11:45-12:30
Sesjon II: Bedre kvalitet i det gode pasientforløp.

Anne Lyngroth er sykepleier og forbedringsagent. Hun har videreutdanning i demens, kunnskapsbasert praksis og ledelse, og jobber i Grimstad kommune.

Abonner på vårt nyhetsbrev