Johanna Costinger og Thomas Jørgensen Riiser

Kl 13:30-14:15
Sesjon III: Det grønne korset - Visualisering og daglig involvering i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeidet.

Johanna Costinger er seksjonsleder ved Lungemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk (OUS).
Thomas Jørgensen Riiser er seniorrådgiver pasientsikkerhet og samhandling, Stab fag (OUS).

Abonner på vårt nyhetsbrev