Innledende foredrag: Lean og ledelse i helsesektoren

Kl 09:30-10:30

Foredragsholder: Claus Thor, leder av forbedringsteamet i Psykiatrien, Region Syddanmark.

Claus har 10 års erfaring med Lean og innovasjon innen helsesektoren i Danmark. Han vil dele sine erfaringer fra arbeid med Lean i helsesektoren, og fortelle om hvordan forbedringsarbeidet innen psykiatrien i Region Syddanmark foregår. Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i «Pasienten først», en sterk forankring i ledelseslinjen, og en bred involvering av medarbeiderne for å optimere pasientflyten, øke kvaliteten, redusere sløsing i den hensikt å sikre gode løsninger for pasientene, medarbeiderne og organisasjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev