Lean i helse for dummies

Kl 08:00-09:00

Lean i helse for dummies gir en kort innføring i hva som menes med Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid i Oslo Universitetssykehus (OUS).
I presentasjonen gjennomgås prinsipper for Lean og kontinuerlig forbedring slik det defineres av OUS. Videre vil det gis en kort innføring i et utvalg av metoder og verktøy.
Foredragsholdere: Guri Aaserud Jordan og Anne Hydle.

Abonner på vårt nyhetsbrev