Sesjon II: Bedre kvalitet i det gode pasientforløpet

Kl 11:45-12:30

I Østre Agder har det blitt gjennomført et forbedringsarbeid med hensikt å bedre kvaliteten og optimalisere flyten i pasientforløpet. Gode pasientforløp er en del av satsningen «Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene». Anne Lyngroth vil dele erfaringer og resultater fra arbeidet med systematisk forbedring av sjekklister for hovedfunksjonene for å effektivisere og optimalisere alle ledd i pasientforløpet. For å lykkes med et slikt arbeid er brukerens egen deltakelse i tjenesteutforming avgjørende, og herunder flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?». Brukernes svar på dette spørsmålet er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging og rehabilitering, samt styrke samhandlingen med fastlegene i pasientforløpet. 

Foredragsholder: Anne Lyngroth.

Abonner på vårt nyhetsbrev