Sesjon III: Det grønne korset - Visualisering og daglig involvering i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid

Kl 13:30-14:15

Lungemedisinsk sengepost i Medisinsk klinikk har gjennomført et systematisk forbedringsarbeid av organisasjons- og pasientsikkerhetskulturen, også kalt «Det grønne korset». Prosjektet vant Utdanningsprisen 2017 ved OUS på bakgrunn av dette arbeidet. Johanna og Thomas vil snakke om hvordan ledere kan involvere seg i arbeidet med daglige pasientsikkerhetsdialoger, øke meldekultur og transparens. De vil også demonstrere et enkelt og visuelt pasientsikkerhetsverktøy som gir deg som leder muligheten til å forbedre pasientsikkerhetskulturen.

Foredragsholdere: Johanna Costinger og Thomas Jørgensen Riiser.

Abonner på vårt nyhetsbrev