Ann-Charlott Pedersen

Dag 1 kl. 14:30-16:00
Ann-Charlott Pedersen er Professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Hun bidrar i sesjonen Hva sier forskning om Lean.
Styrk verdikjeden gjennom et Leanorientert kunde - leverandørforhold 
v/Kjell Gjestad (Kongsberg Maritime), Elsebeth Holmen (NTNU) og Ann-Charlott Pedersen (NTNU)
For å fremme verdiskapingen og styrke konkurranseevnen har mange bedrifter fokus på internt forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder. I bedrifter hvor en stor del av verdiskapingen er knyttet til strategiske leverandører i verdikjeden kan eksternt rettet forbedringsarbeid i forsyningskjeden være et  supplement til det interne forbedringsarbeidet.

Abonner på vårt nyhetsbrev