Beate Skinningsrud

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Beate Skinningsrud er seksjonsleder, avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus.

Hun bidrar i helsesesjonen.

Gjennomført lean prosjekt på laboratoriets største arbeidsflytprosess. Målet var 5 % merproduksjon med dagens ressurser. Sammen med EY og ledelsen gjennomførte de strukturert analyse av arbeidsflyt på tvers av laboratorieenheter og prøvemottak. Kontinuerlig forbedring (Lean) skulle være en integrert del av arbeidsmåten via opplæring og bistand fra konsulentselskapet. Det var derfor stort fokus på kompetanseoverføring, sikring av resultater og lederskapsutvikling. Målet var medarbeiderdrevet forbedringsarbeid.

Resultatet ble økt effektivitet, bedre kvalitet, økt produktivitet og redusert svartid, samtidig med økt tilfredshet hos medarbeiderne. Siden har forbedringsarbeid blitt breddet til flere enheter i avdelingen, og avdelingens ansatte bidrar med leanarbeid i andre avdelinger i OUS. 

Abonner på vårt nyhetsbrev