Brynjar Gevelt

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Brynjar Gevelt er leder for avdeling Arkitektur og Dataforvaltning i Ruter.

Tema: “Erfaringer fra en pågående endringsreise – digitalisering i transportsektoren, hvordan møte innbyggernes reelle behov? 

Brynjar er tidligere teknologidirektør, konserndirektør, innovasjonsdirektør og rådgiver i en rekke virksomheter.  Han har betydelig erfaring med, og glede av, innovasjon og utvikling gjennom å bringe mennesker, teknologi og foretakseiere sammen inn et effektivt, kreativt og systematisk rammeverk. Bruk av LEAN som metode har vært en naturlig arbeidsform for Brynjar i mange år i forbindelse med å sette i gang, lede og utvikle digitaliseringsprosjekter.

Brynjar skal fortelle om hvordan Ruter jobber med digitalisering, og hvordan lean er vesentlig del av dette arbeidet. Hvilke megatrender er førende i transportsektoren, og hvordan jobber Ruter for å tilnærme seg disse? Her er grensesnittet mellom mennesker, teknologi og forretning helt avgjørende, og lean kan brukes som et verktøy for å lykkes med dette. 

Abonner på vårt nyhetsbrev