Gaute Knutstad

Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing, med hovedansvar for konsernsatsingen innen vareproduksjon.

Teknologi er sentrale drivere i utviklingen, men økt konkurransekraft kommer først og fremst gjennom utnyttelsen av teknologien og det teknologiske systemet. Skal norske bedrifter lykkes med en digital transformasjon må de fokusere på de ikke-tekniske faktorene som kompetanse, organisering og lederskap.
Forskningen ved avdelingen som Gaute leder, strekker seg fra operatøren, arbeidsorganisering, produksjonsledelse, verdikjeder, bærekraftige innovasjonssystemer, sirkulær økonomi til å forstå regionaløkonomiske nytteeffekter og verdier av omstilling. Forskningen ved avdelingen er opptatt av næringslivets konkurransekraft, omstilling i offentlig sektor og nødvendigheten av samspillet mellom disse.

Abonner på vårt nyhetsbrev