Jarle Strømmen

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00
Jarle Strømmen er Senior Manager i EY.

Han bidrar i sesjonen Lean Startup.

NAV gjennomgår en større endring innen digitalisering og har de siste årene økt fokus på brukernære metoder for å skape raskere og bedre tjenester for sine brukere. Et av områdene som var først ute med å teste ut mer bruk av brukernære metoder var innen sykefraværsoppsfølging i Arbeids- og tjenesteavdelingen. Et av prosjektene DigiSyfo har gjennom bruk av agile arbeidsteam og Lean Startup-metodikk skapt raske og bedre resultater for sine brukere. Dette har de klart gjennom å utvikle et samlokalisert team med tett brukerdialog og hyppige leveranser av nye tjenester.  Dette arbeidet ble i 2017 belønnet med Difi sin Digitaliseringsprisen i offentlig sektor. Kristian Munthe som har vært prosjekteier og kontorsjef på sykefraværskontoret, vil sammen med Jarle Strømmen fra EY fortelle om hvordan en bør gjennomføre slike prosjekter i større organisasjoner og hvilke erfaringer de har med innføring av denne formen for metode i større virksomheter som NAV.

Abonner på vårt nyhetsbrev