Kjell Gjestad

Dag 1 kl. 14:30-16:00
Kjell Gjestad er Vice President - Supply Chain i Kongsberg Maritime Subsea.

Han bidrar i sesjonen Hva sier forskning om Lean.

Styrk verdikjeden gjennom et Leanorientert kunde - leverandørforhold 
For å fremme verdiskapingen og styrke konkurranseevnen har mange bedrifter fokus på internt forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder. I bedrifter hvor en stor del av verdiskapingen er knyttet til strategiske leverandører i verdikjeden kan eksternt rettet forbedringsarbeid i forsyningskjeden være et  supplement til det interne forbedringsarbeidet.

Abonner på vårt nyhetsbrev