Kjersti H. Norheim

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Kjersti H. Norheim er Enhetsleder i Hjemmetjenesten i Horten kommune.

Hun deltar i sesjonen Offentlig sektor.

Foredrag:

* Horten kommune: Utvikling av elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten
v/Stein Evensen, Kommunalsjef Helse og velferd og Kjersti H. Norheim, Enhetsleder i Hjemmetjenesten

Foredraget vil ha fokus på utfordringsbildet i kommunesektoren. Hvordan kommunen i tett samarbeid med leverandør utviklet et elektronisk ruteoptimaliseringsverktøy i daglig drift og hvilke gevinster dette har medført. 

Abonner på vårt nyhetsbrev