Kjetil Dahl

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Kjetil Dahl er leder, Reiser uten rekvisisjon i Pasientreiser HF.

Pasientreiser HF bidrar i sesjonen Offentlig sektor.

Når kontinuerlig forbedring ikke lengre gir store gevinster er radikale endringer nødvendig

Pasientreiser HF har siden oppstart i 2009 hatt stor suksess med medarbeiderdrevet forbedring. Foretaket har tatt ut store kvantitative og kvalitative gevinster av arbeidet, men har de senere årene opplevd at effekten av kontinuerlig forbedring er mindre, sett opp mot innsatsen som er lagt ned i forbedringsarbeidet. Det stilles store krav til offentlig sektor med tanke på  digitalisering og automatisering av prosesser som krever mer en kun kontinuerlig forbedring. Pasientreiser HF har digitalisert og automatisert sine tjenester og vil fortelle om sin reise hvordan kontinuerlig forbedring har vært en sentral bidragsyter til også å gjennomføre radikale endringer.

Abonner på vårt nyhetsbrev