Kristian Munthe

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00
Kristian Munthe er Avdelingsdirektør Ytelsesfag ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

NAV gjennomgår en større endring innen digitalisering og har de siste årene økt fokus på brukernære metoder for å skape raskere og bedre tjenester for sine brukere. Et av områdene som var først ute med å teste ut mer bruk av brukernære metoder var innen sykefraværsoppsfølging i Arbeids- og tjenesteavdelingen. Et av prosjektene DigiSyfo har gjennom bruk av agile arbeidsteam og Lean Startup-metodikk skapt raske og bedre resultater for sine brukere. Dette har de klart gjennom å utvikle et samlokalisert team med tett brukerdialog og hyppige leveranser av nye tjenester.  Dette arbeidet ble i 2017 belønnet med Difi sin Digitaliseringsprisen i offentlig sektor.
Kristian Munthe har vært prosjekteier og er kontorsjef på sykefraværskontoret.

Les mer om sesjonen Lean Startup her.

Abonner på vårt nyhetsbrev