Stig Fredrik Mathisen

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Stig Fredrik Mathisen er Area Program Manager i TechnipFMC.

Han bidrar i sesjonen Industri.

Developing Lean Products and Processes in Subsea Oil & Domain

Leverandørindustrien til Subsea Olje og Gass sektor har på grunn av høyt kostnadsnivå de seneste år møtt manglende investeringsvilje i feltutbygging. Bransjen tar seg nå opp og foredraget vil presentere anvendelser av Lean i produkt og prosessutvikling benyttet for å redusere kostnadsnivået

Abonner på vårt nyhetsbrev