Parallelle sesjoner

 

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

I denne sesjonen skal vi se på hvordan man ved hjelp av ny teknologi og Lean-prinsipper kan lage effektive og automatiske kundeprosesser.

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Design Thinking eller "brukersentrert problemløsing som fostrer innovasjon" er et populært tema og har blitt omfavnet av selskaper i alle industrier.

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn noensinne. For å kunne holde følge med endringer som skjer i markedet, står bedrifters innovasjonsevne sentralt. Hvordan kan man få bedrifter til å innovere basert på kundebehov og muligheter i markedet? 

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Vi lever i en tid preget av digitalisering, økt tilgjengelighet av data om kunden, egne prosesser og produkter. Hør hvordan 2 av Norges største industribedrifter, Elkem og Hydro, jobber med digitalisering og Lean i dag og få et innblikk i fremtiden. 

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Teknologi og digitalisering gjør det mulig å løse oppgaver på nye og vesentlig mer effektive måter.

Dag 1 kl 14:30-16:00
Hvilke kritiske suksessfaktorer må du ta hensyn til for at din organisasjon er en av de som lykkes?

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Produktivitetsspranget er en ny nasjonal Leansatsing fra Lean Forum Norge støttet og finansiert av Stiftelsen Teknologiformidling. Programmet er rettet mot SMB segmentet og går over 18 måneder. En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående virksomhet innen Lean. Nå kjøres en pilot med 6 deltagerbedrifter fra ulike steder i Norge. 

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Norsk næringsmiddelproduksjon står ovenfor stadig tøffere konkurranse, også fra utenlandske aktører.

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Offentlig sektor er inne i en tid med store endringer påvirket av endret brukeradferd, ny teknologi og forventninger om høy grad av digitalisering. 

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Oslo universitetssykehus (OUS) og EY inviterer til en inspirerende og interaktiv sesjon med aktiv deltakelse fra de fremmøtte på sesjonen.

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Norsk Industri har alltid jobbet med omstilling, og de siste 30 årene har mange tatt utgangspunkt i erfaringene med Lean når de har møtt nye krav til effektivitet og kvalitet. 

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Alle har et forhold til transport, enten det er fly, bane eller vei. På transportsesjonen under årets Leankonferanse får vi tre spennende foredrag fra hhv BaneNor, Ruter og Sporveien. 

Abonner på vårt nyhetsbrev