Fremtidens lederrolle

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Teknologi og digitalisering gjør det mulig å løse oppgaver på nye og vesentlig mer effektive måter.

Samtidig gir ny teknologi en helt annen tilgang til informasjon og innsikt enn tidligere. For å fullt ut kunne nyttiggjøre seg av disse mulighetene vil det kreve helt andre former for samarbeid, organisering og kompetanse. Disse endringene fører samtidig til andre krav, behov og forventninger til lederne.
Formålet med denne sesjonen er å belyse hva som vil kjennetegne framtidens lederrolle og hvordan ledere med Lean-erfaring og kompetanse kanskje har et fortrinn.

Sesjonen kan by på følgende foredragsholdere:   

  • Tale Skjølsvik - Doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse ved Handelshøyskolen USN og ved OsloMet.
  • Øyvind Hasaas – flyplassdirektør Gardermoen
  • Olav Bådsvik - leder for Lean i Equinor 

Sesjonen vil bestå av kortere innlegg om temaet fremtidens lederrolle fra de 3 deltagerne, som inkluderer refleksjon fra akademia/forskning, halvstatlig virksomhet og industri. Deretter vil Bjørnar Løwe Skas fra EY fasilitere en paneldebatt med deltagerne for å dykke enda dypere ned i problemstillingen.

Abonner på vårt nyhetsbrev