Hva sier forskning om Lean

Dag 1 kl 14:30-16:00
Hvilke kritiske suksessfaktorer må du ta hensyn til for at din organisasjon er en av de som lykkes?

Hva skal til for å lykkes med Lean? v/Eirin Lodgaard, SINTEF
Lean i seg selv høres veldig enkelt ut, men likevel er det mange bedrifter som ikke får det til. Dette foredraget, basert på forskning fra Lean Management, presenterer: Hvilke kritiske suksessfaktorer må du ta hensyn til for at din organisasjon er en av de som lykkes?

Styrk verdikjeden gjennom et Leanorientert kunde - leverandørforhold 
v/Kjell Gjestad (Kongsberg Maritime), Elsebeth Holmen (NTNU) og Ann-Charlott Pedersen (NTNU)
For å fremme verdiskapingen og styrke konkurranseevnen har mange bedrifter fokus på internt forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder. I bedrifter hvor en stor del av verdiskapingen er knyttet til strategiske leverandører i verdikjeden kan eksternt rettet forbedringsarbeid i forsyningskjeden være et  supplement til det interne forbedringsarbeidet.

Abonner på vårt nyhetsbrev