Industri

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Norsk Industri har alltid jobbet med omstilling, og de siste 30 årene har mange tatt utgangspunkt i erfaringene med Lean når de har møtt nye krav til effektivitet og kvalitet. 

Flere industribedrifter vil komme og dele av sine prosjekter og systemer, og hvordan de jobber i dag og hvordan de har kommet dit.

Med: Optimar, Aker Solutions og TechnipFMC.

* TechnipFMC v/Stig Fredrik Mathisen:
Developing Lean Products and Processes in Subsea Oil & Domain
Leverandørindustrien til Subsea Olje og Gass sektor har på grunn av høyt kostnadsnivå de seneste år møtt manglende investeringsvilje i feltutbygging. Bransjen tar seg nå opp og foredraget vil presentere anvendelser av Lean i produkt og prosessutvikling benyttet for å redusere kostnadsnivået

*Optimar v/Arnt Dahle:
Optimal Optimar - Optimar sin Leanreise med Flowmetoden.

* Aker Solutions v/Kristian Risdal:
Bærekraftig kontinuerlig forbedring i Aker Solutions
"Olje og gass er og har vært gjennom en voldsom endring ila de siste årene der vår konkurransekraft som industri ble satt skikkelig på prøve. I løpet av denne perioden har Aker Solutions satset hardt på kontinuerlig forbedring og sett hvilken gevinst dette gir. Fremover vil fokuset være på å fortsette denne reisen når markedet tar seg opp, samt sikre at vi inkluderer kontinuerlig forbedring som en del av vårt kulturelle reise på en bærekraftig måte. Det vil bli gitt noen konkrete eksempel fra vår portefølje". 

Abonner på vårt nyhetsbrev