Lean Startup

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn noensinne. For å kunne holde følge med endringer som skjer i markedet, står bedrifters innovasjonsevne sentralt. Hvordan kan man få bedrifter til å innovere basert på kundebehov og muligheter i markedet? 

I denne sesjonen møter vi ulike bedrifter og deres digitale reise:

* NAV gjennomgår en større endring innen digitalisering og har de siste årene økt fokus på brukernære metoder for å skape raskere og bedre tjenester for sine brukere. Et av områdene som var først ute med å teste ut mer bruk av brukernære metoder var innen sykefraværsoppsfølging i Arbeids- og tjenesteavdelingen. Et av prosjektene DigiSyfo har gjennom bruk av agile arbeidsteam og Lean Startup-metodikk skapt raske og bedre resultater for sine brukere. Dette har de klart gjennom å utvikle et samlokalisert team med tett brukerdialog og hyppige leveranser av nye tjenester.  Dette arbeidet ble i 2017 belønnet med Difi sin Digitaliseringsprisen i offentlig sektor. Kristian Munthe som har vært prosjekteier og kontorsjef på sykefraværskontoret, vil sammen med Jarle Strømmen fra EY fortelle om hvordan en bør gjennomføre slike prosjekter i større organisasjoner og hvilke erfaringer de har med innføring av denne formen for metode i større virksomheter som NAV.

* Til tross for at shipping historisk sett ikke har ligget i front når det gjelder adopsjon av ny teknologi, har Wilhelmsen Ships Service identifisert digitalisering som en nøkkeldriver for fremtiden. Wilhelmsen har de siste årene hatt et stort fokus på digitalisering for kontinuerlig optimalisering av både kundeprosesser og interne prosesser. De har tatt i bruk Venture Path, Deloittes metode for rask prototyping, og utviklet digitale løsninger for den globale skipsflåten. Rune Nygård, Business manager Ventures i Wilhelmsen Ships Service vil sammen med Bjørn Grenman fra Deloitte fortelle om hvordan de tok i bruk Leanprinsipper- og metodikk og hvilke erfaringer de har høstet under utviklingen av en Boiler Water Management Solution.   

Abonner på vårt nyhetsbrev