Levedyktig næringsmiddelindustri i Norge

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Norsk næringsmiddelproduksjon står ovenfor stadig tøffere konkurranse, også fra utenlandske aktører.

Det er en rekke fellestrekk mellom de ulike bedriftene og de utfordringene de står ovenfor: Verdiskapingen må økes, ressurseffektiviteten må opp og flyten forbedres. Dette må til for å skape langsiktige og trygge arbeidsplasser.
Flere av bedriftene har drevet med forbedringsarbeid lenge med gode resultater, men behovet for ytterligere forbedring er der.
Andre deler av industrien er helt i oppstartsfasen i sin forbedringsreise, fra håndtverk til industri.

Med Lerøy, TINE og Nortura.

*Nortura mot Industri 4.0
Nortura sin fabrikk for slakt og foredling av fjørfe er av konsernet valgt som pilot for Norturas tilnærming til i Industri 4.0. Nortura Hærland er en fabrikk med en kompleks verdikjede og har flere automatiserte løsninger, men noe av utfordringen ligger i at konkurrenter både i Norge og globalt benytter samme teknologi og dermed er differensieringen i bransjen svært beskjeden. Nortura ønsker å få testet ut hvordan smart automasjon, digitalisering og systematisk forbedringsarbeid i samspill kan brukes for økt konkurransekraft. Fabrikkdirektør Lars Ove Flaten deler sine erfaringer.

*DRIV - Produksjonssystemet i TINE Produksjon
v/Øyvind Hatletveit (meierisjef), Ann Elin Hergot (operatør) og Thea Valsø Klynderud (ansvarlig for utvikling og implementering av produksjonssystemet)

Abonner på vårt nyhetsbrev