Produktivitetsspranget, ny satsning fra Lean Forum Norge

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Produktivitetsspranget er en ny nasjonal Leansatsing fra Lean Forum Norge støttet og finansiert av Stiftelsen Teknologiformidling. Programmet er rettet mot SMB segmentet og går over 18 måneder. En unik mulighet til å skape varige endringer og en selvgående virksomhet innen Lean. Nå kjøres en pilot med 6 deltagerbedrifter fra ulike steder i Norge. 

Konseptet bygger på det svenske Produktionslyftet som er gjennomført i over 240 svenske bedrifter fra 2007 og frem til i dag. Vi satser på en større videreføring av programmet i Norge fra høsten 2019. Programmet gjennomføres med coacher fra ulike rådgiverselskap i Norge. 

Abonner på vårt nyhetsbrev