Transport

Dag 2 kl. 09:30-13:00

Alle har et forhold til transport, enten det er fly, bane eller vei. På transportsesjonen under årets Leankonferanse får vi tre spennende foredrag fra hhv BaneNor, Ruter og Sporveien. 

Fellesnevneren for disse er lean og digitalisering, og hvordan vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring i en hverdag som endrer seg stadig raskere, der nye digitale hjelpemidler og verktøy er i stadig endring, og mulighetene for kontinuerlig forbedring og læring er bedre enn noen gang før – gitt at data anvendes riktig og endringsledelse håndteres på riktig måte. Dette er utfordringer som ikke er bransjespesifikke, og læringsutbyttet er minst like stort om man ikke har kjennskap til, eller erfaring med transport og infrastruktursektoren. Det legges opp til en blanding av foredrag, plenumsdiskusjon og gruppeoppgaver.  Velkommen til tre spennende timer med foredrag, diskusjoner, læring og kontinuerlig forbedring

* Ruter: "Erfaringer fra en pågående endringsreise - digitalisering i transportsektoren, hvordan møte innbyggernes reelle behov?"
Brynjar Gevelt skal fortelle om hvordan Ruter jobber med digitalisering, og hvordan lean er vesentlig del av dette arbeidet. Hvilke megatrender er førende i transportsektoren, og hvordan jobber Ruter for å tilnærme seg disse? Her er grensesnittet mellom mennesker, teknologi og forretning helt avgjørende, og lean kan brukes som et verktøy for å lykkes med dette. 

* Sporveien: "Reisen fra analog til digital prosess ved hjelp av innovasjon og lean i Sporveien»
Sporveien har jobbet med lean i driftsmiljøet i mange år. De siste årene har de også økt graden av digitalisering vesentlig, gjennom prosjekter som digitalisering av arbeidsordreprosessen, Driv, innsikt, mm. Dette er alle prosjekter som søker å effektivisere og optimalisere kjerneprosesser, og samtidig legge til rette for datafangst, som gjør at man i fremtiden greier å optimalisere og styre for eksempel vedlikehold basert på data. For å lykkes med dette har lean og lean metodikk vært et viktig verktøy, både i prosjektgjennomføring, men også som en del av et felles forankret målbilde. 

Fra Sporveien kommer leder for Digitalisering og Innovasjon, Marius Sommerseth. Marius er en svært entusiastisk teknolog med bred erfaring og som elsker å se muligheter i krysningspunktet teknologi og mennesker. Marius har bred erfaring fra mange bransjer innenfor digitalisering og bruk av data gjennom jobber i KPMG og SAS.  Jan-Erik Grendsen er driftsleder på Ryen T-baneverksted og er superbruker IFS. Jan-Erik har deltatt på en rekke lean prosjekter og har en nøkkelrolle i digitalisering av arbeidsordre prosessen. Tore Martin Solvang er ansvarlig for lean initiativet i Sporveien, har tidligere hatt ansvaret for Lean i Solar Norge og har bred erfaring fra Forsvaret.

* Bane NOR: "Erfaringer fra etablering av arbeid i tråd med Leanprinsipper i Bane NORs infrastrukturdivisjon"
Thomas Edlund skal fortelle om hvordan Bane NOR har arbeidet med innføring av Lean som arbeidsmetodikk og filosofi i virksomhetens drifts- og vedlikeholdsorganisasjon. Hvordan vi har fokusert på «stabiliserende» faktorer for å skape best mulige forutsetninger for et kontinuerlig forbedringsarbeid i en kompleks organisasjon med mange grensesnitt og stor geografisk spredning

Abonner på vårt nyhetsbrev