HVOR ER VI PÅ VEI? Lean i og etter krisetid

Læring - Erfaring - Refleksjon - Deling – Nettverk

I løpet av noen få uker opplever vi en verden nærmest snudd på hodet. Vi sitter på hjemmekontor og utvikler nye arbeidsformer, nasjonen er i lockdown, mange er permittert eller sagt opp, et utall av bedrifter sliter enormt økonomisk og mange vil gå konkurs. Hva blir det med oss nå?