HVOR ER VI PÅ VEI?

Læring - Erfaring - Refleksjon - Deling – Nettverk

Delta fysisk eller digitalt

Program

Dag 1: Tirsdag 17.11.

08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic
08.30-09.30 Registrering/kaffe
09.30-09.40 Velkommen
09.40-11.40 HVOR ER VI PÅ VEI? (plenum)
Jørn Eggum, LO
Stein Lier Hansen, Norsk Industri
Pause
Bank i det 21. århundre
Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB
Bærekraft og digitalisering
Kristin Skogen Lund, konsernsjef Schibsted
11.40-12.00 Pause
12.00-13.30 Parallelle sesjoner
13.30-14.30 Lunsj
14.30-15.30 Det store bildet, de største utfordringene vi står ovenfor (plenum)
Espen Nakstad, Helsedirektoratet
Forbedringsarbeid under sterk vekst
André Knüppel, Kolonial.no
Ole Gunnar Jakobsen, Borregaard
15.30-15.45 Pause
15.45-16.45 Parallelle sesjoner
16.45-17.00 Pause
17.00-18.00 Årets norske Leanvirksomhet (plenum)
18.00-20.00 Mingling
20.00-23.00 Festmiddag med utdeling av Leanpriser og underholdning

Foredragsholdere i parallelle sesjoner