HVOR ER VI PÅ VEI? 

Læring - Erfaring - Refleksjon - Deling – Nettverk

I år kan du velge om du vil delta fysisk eller digitalt

Program

Dag 1: Tirsdag 17.11.

08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic
08.30-09.30 Registrering/kaffe
09.30-09.40 Velkommen
09.40-11.40 HVOR ER VI PÅ VEI? (plenum)
Jørn Eggum, LO
Stein Lier Hansen, Norsk Industri
Pause
Bank i det 21. århundre
Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB
Bærekraft og digitalisering
Kristin Skogen Lund, konsernsjef Schibsted
11.40-12.00 Pause
12.00-13.30 Parallelle sesjoner
13.30-14.30 Lunsj
14.30-15.30 Det store bildet, de største utfordringene vi står ovenfor
André Knüppel, Kolonial.no
Ole Gunnar Jakobsen, Borregaard
Espen Nakstad, Helsedirektoratet
15.30-15.45 Pause
15.45-16.45 Parallelle sesjoner
16.45-17.00 Pause
17.00-18.00 Årets norske Leanvirksomhet (plenum)
18.00-20.00 Mingling
20.00-23.00 Festmiddag med utdeling av Leanpriser og underholdning

Dag 2: Onsdag 18.11.

09.00-10.00 HVOR ER VI PÅ VEI? (plenum med flere innledere)
Samhandling og læring i et digitalt landskap
Arne Krokan, NTNU
10.00-10.30 Pause/omrigg
10.30-13.15 Parallelle sesjoner
Du får deltatt på 2 sesjoner a 75 min
13.15-14.15 Lunsj
14.15-15.30 Plenum:
Om Jotuns pingvinkultur
Kjell Gundersen, Group Operations i Jotun
Løfte blikket!
Harald Eia
15.30 Avslutning