Læring - Erfaring - Refleksjon - Deling - Nettverk

Programkomiteen er i gang med planleggingen av årets konferanse.
Mer om programmet blir lagt ut her innen påske.