Alf Reistad

Romsdals Regionråd

Alf Reistad er daglig leder i Romsdals Regionråd og arbeider blant annet med forbedringer i grensesnittet mellom kommunal- og spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i Lean. Han har arbeidet med Lean med fokus på Toyota Production System (TPS) siden midten på 90-tallet da han deltok på opplæring hos Toyota i USA. Alf tok initiativet til Lean Forum Nordvest i 2014, og var leder i forumet fram til august 2018. Han var sentral i arbeidet med å innføre TPS på tre produksjonslinjer hos Glamox Fabrikker AS og han hadde ansvaret for studiet i Kvalitetsledelse og Lean ved Høgskolen i Molde i perioden 2013-17.

Alf møter du i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!