Andreas Moan

Helse Sør-Øst

Andreas Moan er prosjektdirektør i Helse Sør-Øst , lege og PhD.

Andreas bidrar i sesjonen Lean ledelse : Kultur for å feile