Bent A. Fossum

Bent A. Fossum er tidligere driftsdirektør i Toyota Kreditbank GmbH med ansvar for Mobilitet, effektivisering, digitalisering og Toyota Way. Han har mangeårig erfaring fra norsk næringsliv gjennom revisjon og ulike stilinger som direktør innenfor økonomi, finans og drift. Han er nå under etablering av egen konsulentvirksomhet innenfor styring og kontroll, mobilitet, ledelse og prosjektstyring.