Elin Grind

UDI

Elin Grind har lang erfaring fra UDI og jobber blant annet med flyt og styring av porteføljer. Hun har ledet et prosjekt som tok i bruk Process Mining og jobber nå med hvordan organisasjonen i større grad kan ta i bruk verktøy for faktabasert innsikt.

Elin bidrar i sesjonen Datadrevet prosessforbedring gjennom process minding