Endre Angelvik

Ruter

Endre Angelvik, Direktør Mobilitetstjenester i Ruter.

Innovasjon og endring drevet av teknologi har vært kjernen i Endres arbeid. Han startet som gründer og har senere jobbet for både store og små organisasjoner med teknologi, utvikling og innovasjon. Han jobber nå i Ruter, fokusert på fremtidens mobilitet og hvordan teknologi kan bidra til å skape nye muligheter og tjenester til kundene. Han er en teknologioptimist og mener det er viktigere å skape den fremtiden vi vil ha, enn å vente på at den skal komme.
.
Endre bidrar i sesjonen Omstilling i offentlig sektor