Eva Gjøvikli

Deloitte Norge

Eva Gjøvikli er HR og Consulting Partner i Deloitte Norge

Eva er både leder for Deloitte Norge sin HR-funksjon, samtidig som hun er partner innen Human Capital området til konsulentvirksomheten. Hun har over 20 års erfaring med organisasjonsutvikling, HR og lederutvikling for en rekke selskaper i privat og offentlig sektor. Eva har designet og gjennomført store utviklingsprosesser på individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå som har hatt dokumenterbar effekt på organisasjonens økonomiske resultater og kundetilfredshet. Med sterk teoretisk og praktisk erfaring med å utvikle mennesket i organisasjonen er Eva en av Deloittes ledende eksperter innen arbeidet med Future of Work.

Hun bidrar i sesjonen Future of Work konferansedag 2.