Frode Amundsen

Furnes Jernstøperi

Frode Amundsen er ansatt i konsernet i 1988 og arbeider med kvalitet, kontroll, ledelsessystem, HMS, og FVU/ Lean. Sitter i ledergruppen i bedriften.

Tidligere også arbeidet i konsernet med løpsmetoder for støping, konstruksjon ved produktutviklingsavdelingen og vært industrivernleder.

Tidligere ansatt som konstruktør i 6 år i Moelven konsernet.

 

Furnes Jernstøperi AS en av Nordens største gategodsprodusenter, ble etablert i 1958, ligger i dag i Stange kommune, og eies av danske AVK Group.

Deres tradisjonelle produkter som kumlokk, rammer, rister selges under varemerket FURNES® og går helt tilbake til 1957, i tillegg har de nå også andre støpte industriprodukter.

Furnes Jernstøperi AS hadde i 2018 en omsetning på 310 millioner, og vi har i dag ca. 130 medarbeidere.

Bedriften har ca. 55 % eksportandel i hovedsak til Skandinavia, men er også nylig etablert i det finske markedet.

Furnes VirksomhetsUtvikling (FVU) er bedriftens Lean prosess, og våre kjerneverdier er Involverende, Respekt, Pålitelighet, Ærlighet.

Frode bidrar i sesjonen Lær av andres Lean-feil og suksesser