Ida Waal Rømuld

Helsedirektoratet

Ida Waal Rømuld er seniorrådgiver, Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.

Hun koordinerer arbeidet med å styrke kompetanse og kapasitet i kvalitetsforbedring i norske helse- og omsorgstjeneste. Hun har undervist i forbedringskompetanse og veiledet forbedringsprosjekter siden 2015.

Ida møter du i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!