Johan Iversen

EY

Johan Iversen har flere års erfaringer med digitaliserings- og automatiseringsprosjekter, hvor krysningspunktet Lean og teknologi har vært driveren for verdiskapning. 

Johan bidrar i sesjon Digital Lean i avansert saksbehandling