Kjersti Olsen

Oslo universitetssykehus

Kjersti Olsen er HR-spesialkonsulent og vikarierende enhetsleder i Personalformidling ved Oslo universitetssykehus.
Personalformidling er sykehusets interne bemanningsenhet som rekrutterer og formidler fast ansatte, timebetalte ekstravakter og leier inn vikarer fra eksterne vikarbyrå.

Kjersti bidrar i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!