Kristin Tafjord Lærum

Vestre Viken HF

Kristin Tafjord Lærum, programeier og leder utviklingsorganisasjonen i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

Kristin er Cand.polit. med hovedfag i helsesosiologi. Hun har videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, kvalitetsledelse og forbedringsmetodikk. Kristin har lang erfaring som leder og prosjektleder i spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med kvalitetsforbedring og utviklingsprosjekter i klinikk for psykisk helse og rus siden 2014, og leder nå forbedringsprogrammet i klinikken. I tillegg er Kristin for tiden sykehussjef for Blakstad psykiatriske sykehus i regi prosjekt «Blakstad 2021», som er ett av prosjektene i klinikkens forbedringsprogram.

Kristin bidrar i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!