Lars Fossli

Statens Vegvesen

Lars Fossli er Fagdirektør i Statens Vegvesen

Lars har ledet Statens Vegvesens Organisasjon og ledelsesavdeling i over fire år, og har før det lengre erfaring fra konsulentbransjen i ulike selskaper. Her har han jobbet primært mot offentlig sektor og har bred erfaring innen organisasjonsutvikling, organisasjonsdesign og endringsledelse. Som leder innen organisasjon og ledelse i Statens Vegvesen jobber Lars med å forberede en offentlig etat med over 150-års historie på en fremtid som vil kreve ny kompetanse og en ny kultur.

Han bidrar i sesjonen Future of Work på konferansedag 2.