Mette Hole

Deloitte Norge

Mette Hole er Manager i Deloitte Norge

Mette er konsulent innen Human Capital området til Deloittes konsulentvirksomhet. Her har hun omfattende erfaring med lederutvikling med ledere fra privat og offentlig sektor i hele Norden. Hun fungerer som leder for Transition Lab programmet som bistår ledere som nylig har tredd inn i stillinger med å gjøre prioriteringer og forberedelser for å lykkes i den nye stillingen. I tillegg til lederutvikling er Mette er en av Deloittes ledende fagressurser i arbeidet med Future of Work.

Hun bidrar i sesjonen Future of Work konferansedag 2.