Monica Engen

TINE

Monica Engen er direktør for lagerdrift hos TINE SA og har med det overordnet ansvar for 13 lagre. Hun brenner for å skape resultater gjennom kontinuerlig forbedring / Lean og ønsker å dele sine erfaringer. Før TINE jobbet Monica som direktør i EY og ledet EY Supply Chain & Operations, og hun jobbet tidligere flere år med Lean i Elkem. Monica har vært styremedlem i LOGMA, en frittstående organisasjon som har som formål å heve logistikkompetansen i norsk industri og offentlig forvaltning. Hennes utdannelse er MSc fra NTNU og MBA fra Bocconi og Wharton.

 .

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

TINE foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.

TINE omsetter produktene sine hovedsakelig i Norge, men konsernet vokser også internasjonalt. Omsetningen er 23,8 mrd kroner og det er 5400 ansatte i TINE.

 .

Monica bidrar i sesjonen Lær av andres Lean-feil og suksesser