Ragnhild Valstad

EY

Ragnhild Valstad er Senior Manager i EY.

Ragnhild er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og er Senior Manager i EY. Hun er en erfaren ressurs innenfor prosjekt- og porteføljestyring av kliniske og pasientnære forbedringsprosjekter, og har bred erfaring fra gjennomføring av komplekse prosjekter hvor ulike aktører fra ulike deler av pasientens forløp skal jobbe sammen på tvers av klinikker og yrkesgrupper for å sikre et best mulig behandlingsforløp, med utgangspunkt i bruker- og pasientperspektivet. Ragnhild bistår Vestre Viken HF i gjennomføringen av forbedringsprogrammet.

Ragnhild bidrar i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!