Svenn K. Forfang

Aker BP

Svenn K. Forfang er VP i Aker BPs driftsavdeling. Han har arbeidet i Aker BP siden 2011, og har tidligere vært regionsdirektør i Hands og Umoe IKT, samt konsulent i Deloitte og McKinsey.

 

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv, og har en eierandel på 11,6 % i Johan Sverdrup-feltet. Lean er en sentral del av selskapets strategi for alle avdelinger, både onshore og offshore.

Svenn bidrar i sesjonen Kostnadskutt og innovasjon hånd i hånd i energisektoren