Tiril Friid-Hauglund

Oslo universitetssykehus

Tiril Friid-Hauglund  er enhetsleder i Personalformidling ved Oslo universitetssykehus.
Personalformidling er sykehusets interne bemanningsenhet som rekrutterer og formidler fast ansatte, timebetalte ekstravakter og leier inn vikarer fra eksterne vikarbyrå. 

Tiril bidrar i sesjonen Helsetjenesten må levere - også i en pandemi!