André Knüppel

Kolonial.no

André Knüppel er COO i Kolonial.no.

Dagligvarer på nettet opplever sterk vekst i verden der Kolonial.no er en av de beste. Forbedringsarbeidet for å imøtekomme det økende behovet har vært av stor betydning for kolonials suksess, og vil fortsette å være slik i fremtiden. Hvordan ser fremtidens behov ut og hvordan har Kolonial.no til hensikt å møte det.