Arne Krokan

NTNU

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping.