Gaute Knutstad

SINTEF Manufacturing

Gaute Knutstad er forskningsleder  i SINTEF Manufacturing og styreleder i Lean Forum Norge.

Han har bakgrunn som Marinteknisk ingeniør, sivilingeniør innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse og en doktorgrad innen Teknologiledelse fra NTNU. Han har 20 års erfaring som forsker i SINTEF innen temaer som menneske-maskin interaksjon, den norsk arbeidslivsmodellen, arbeidsmiljø og produktivitet. Han har jobbet tett på norsk industri og er opptatt av å bidra til at denne blir smartere, grønnere og mer produktiv.