Göran Roos

Göran Roos er en internasjonal forretningsrådgiver, medlem av flere styrer og har akademiske stillinger i Australia, Kina og Russland. Göran er CSIRO-Fellow, samt Ledamot av Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) og Royal Academy of Engineering Sciences (IVA). Göran er ekspert på industripolitikk med fokus på å øke nasjonal konkurranseevne. Göran jobber også med digitale og grønne industrielle transformasjoner som øker nasjonal verdiskaping.

Göran har skrevet mange artikler og bøker og har blitt sitert mer enn 14 000 ganger. Göran er sivilingeniør (teknisk fysik) fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, har en MBA (strategi) fra INSEAD i Frankrike; Advanced Postgraduate Diploma i ledelseskonsultasjon fra Henley Management College Storbritannia; og en doktorgrad i virksomhet og ledelse fra University of South Australia i Australia.