Kjell Gundersen

Jotun

Kjell Gundersen er Group Operations i Jotun.

Kulturbygging i verdensklasse
Jotun har jobbet med Lean i mange år og er en av Norges fremste leanbedrifter. De har i mange år jobbet målbevisst rundt kulturbygging. Pingvinkulturen er sentral i alt Jotun foretar seg, og er også en av grunnpilarene i Jotun Production System. Jotun er også svært dyktige på innovasjon. På enkelte produktområder har de gått over fra å selge maling til tjenester.